Vítejte ve video-knihovničce pacienta s chronickou lymfocytární leukemií!

Zde naleznete odpovědi na své otázky, týkající se podstaty onemocnění, příznaků, prognózy CLL a individualizace léčby. Poslechněte si výklad odborníků na léčbu CLL adresovaný nemocným i jejich příbuzným v roli pečovatelů. Poznejte osobnosti české vědecké skupiny pro léčbu chronické lymfocytární leukemie a nahlédněte do výzkumných laboratoří. Sledujte rozšíření knihovničky o nová témata a staňte se informovaným pacientem!

Informace pro pacienty, kterým byla diagnostikována chronická lymfocytární leukemie (CLL)
a u kterých je poprvé zahajována léčba.

1. prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.: Úvod do problematiky CLL

2. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.: Problematika léčby CLL

3. MUDr. Petra Obrtlíková, Ph.D.: Charakteristika a management nežádoucích účinků při léčbě chronické lymfocytární leukemie (CLL)

4. JUDr. Ondřej Dostál Ph.D., LL.M.: Právník radí pacientům

MUDr. Jana Zuchnická: Individualizovaná léčba CLL