Právník radí pacientům

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., právník, Platforma zdravotních pojištěnců ČR