Diagnostika

Jak se stanoví diagnóza CML

Diagnóza CML se obvykle stanoví po odebrání vzorku krve a jejím vyšetření po-čítačem krvinek a pod mikroskopem. Při CML bývá zvýšen celkový počet bílých krvinek, přičemž typické je zmnožení vyzrávajících granulocytů.

Pro potvrzení diagnózy hematolog obvykle vyšetřuje i vzorek kostní dřeně nemocného. Její odběr se provede po místním znecitlivění kůže a povrchu kosti, která leží pod ní - nejčastěji z hrudní nebo pánevní kosti. Do kostní dutiny se vpíchne tenká jehla a nasaje se malé množství kostní dřeně. Celý výkon netrvá dlouho a nemocný pocítí při nasátí dřeně mírnou bolest. Pro CML je typická přítomnost Filadelfského chromozomu v nemocných krvinkách. Proto musí hematolog provést k potvrzení diagnózy CML i vyšetření chromozomů buněk kostní dřeně nebo krve - tzv. cytogenetické vyšetření - jehož výsledek je možné získat většinou až za několik dní. Toto vyšetření se provádí ze vzorků odebraných k mikroskopickému vyšetření. V současnosti jsou však dostupné další a rychlejší postupy, které dokáží prokázat přímo leukemický gen BCR/ABL metodami molekulární genetiky. Průkazem Filadelfského chromozomu nebo genu BCR/ABL je diagnóza CML jednoznačně potvrzena.

Obavy a strach po sdělení diagnózy

Mít obavy a strach poté, co se nemocný dozví, že u něj bylo zjištěno nádorové onemocnění, je přirozené. Poté, co zjistí, že bezprostředně není ohrožen na životě, že léčba účinně potlačila projevy onemocnění a že se může vrátit do běžného života, se nemocný obvykle uklidní a pochopí, že se s onemocněním musí naučit žít. Před touto tvrdou skutečností nelze bohužel uniknout. Zvládnutí tohoto faktu probíhá individuálně a vyžaduje různě dlouhou dobu. Zejména během prvních dní Vám může lékař předepsat uklidňující léky, léky na spaní anebo zajistit konzultaci s psychologem. Pouze málo nemocných se s chorobou vyrovnat nedokáže a je nezbytné je i po této stránce dlouhodobě léčit. Naopak, někdy se potíže mohou dostavit až později (uvědomění si závislosti na lécích, deprese po interferonu). Doporučujeme mluvit otevřeně o svých obavách a pocitech nejen se svým ošetřujícím lékařem, ale i v rodině. Bohužel, v některých případech se léčba přes použití všech moderních dostupných prostředků nedaří a nádorové onemocnění se může stát příčinou úmrtí. Je důležité si uvědomit, že u všech nemocných lékaři použijí veškeré dovednosti a prostředky, aby jejich předčasnému úmrtí zabránili. V případech, u nichž veškeré snahy ztroskotají, má současná medicína dostatek léků a prostředků, aby zajistila bezbolestné a důstojné umírání. Přesto, že u CML je otázka možnosti úmrtí prakticky výhradně vázána na delší čas potřebný k transformaci onemocnění a vyšší věk, kdy už nelze považovat úmrtí za předčasné, je vhodné připravit se i na možnost náhlých a nenadálých komplikací. Snažte se tedy nevyhýbat jakýmkoliv tématům a otevřeně je diskutujte se svým lékařem, zdravotní sestrou, psychologem a v rodinném kruhu.