Členství

Členství ve spolku Diagnóza leukemie

Veškeré vzdělávací materiály jsou veřejně přístupné na internetových stránkách spolku, členství tedy nepřináší žádné výhody kromě doručovaných pozvánek na Regionální setkání pacientů a rodinných příslušníků, přímo na adresu členů.

Členství ve spolku je výrazem Vaší podpory! Je to váš hlas ve prospěch zájmů pacienta!

Členy spolku se mohou stát osoby starší 18ti let: pacienti, rodinní příslušníci/partneři pacientů.

Členství ve spolku je předmětem ochrany osobních údajů dle Zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Zveřejněna jsou pouze jména funkcionářů spolku a případně těch, kdo s uvedením svých údajů/fotografií/video-záznamů vyjádřili souhlas.

Členství je bezplatné a vzniká doručením přihlášky na e-mail janapel@centrum.cz, případně poštou na adresu sídla spolku:
Diagnóza leukemie, z.s. U Nemocnice 1 - ŮHKT, 128 20 Praha 2

Stáhnout přihlášku

Aktuální složení představenstva sdružení

Kritériem pro nominaci do funkce je osobní zkušenost s onemocněním (pacient nebo jeho blízký v roli ošetřovatele) zájem o vzdělávací aktivity spolku a vůle aktivně napomáhat k prosazování cílů spolku.

  • Jana Pelouchová, předsedkyně
  • Ing. Petra Procházková, členka představenstva
  • Martina Orgoníková, členka představenstva

 

Členství ve skupině Život s CML na Facebooku

Skupina Život s CML umožňuje sdílení zkušeností mezi pacienty, vzájemnou psychologickou podporu a poradenství rodinným příslušníkům v jejich péči o nemocné.

Je to uzavřená facebooková skupina, pouze její členové (nikoli Vaši přátelé na Facebooku) mohou číst a komentovat Váš příspěvek.

Jakákoli doporučení nebo údaje k diagnostice a léčbě CML nejsou cílem této konverzace a nemohou být považovány za směrodatné.

Diskuzní skupina se věnuje tématu kvality života s CML při respektování zásad slušnosti a dobrých mravů v obsahu příspěvků. Konverzace inspiruje pacienty k otázkám na odborníky, nenahrazuje však lékařskou konzultaci.

Děkujeme za Vaše pochopení, že v zájmu ochrany soukromí pacientů nestačí elektronické přihlášení. Zájemcům o
členství ve skupině doporučujeme krátký telefonický vstupní rozhovor s moderátorkou skupiny Janou Pelouchovou na tel. +420 728308360.

Máte zájem o členství ve skupině a nevíte, jak si založit účet na Facebooku?

Přátelský návod ke stažení