Kalendář akcí - 2017 archiv

Regionální setkání pacientů a rodiných příslušníků s celorepublikovou účastí v Praze

11. Regionální setkání v Praze proběhne podle nového scénáře: členové spolku Diagnóza leukemie, z.s., jehož jádro tvoří pacienti s CML (chronická myeloidní leukemie),se letos potkají s kolegy s CLL (chronická lymfocytární leukemie) a MDS (myelodysplastický syndrom). Po zahájení programu, informaci o rozšíření činnosti spolku nad rámec...

11. Regionální setkání v Praze proběhne podle nového scénáře: členové spolku Diagnóza leukemie, z.s., jehož jádro tvoří pacienti s CML (chronická myeloidní leukemie),se letos potkají s kolegy s CLL (chronická lymfocytární leukemie) a MDS (myelodysplastický syndrom). Po zahájení programu, informaci o rozšíření činnosti spolku nad rámec leukemií vyslechneme výklad právníka - JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M., shrnujícího nejdůležitější poznatky z proběhlého cyklu seminářů nazvaných Škola právního povědomí pacienta. Po přestávce bude setkání probíhat souběžně ve dvou konferenčních místnostech. V hlavním sále bude pokračovat program zaměřený na pacienty s leukemií (CML a CLL)  a současně v Salonku program zaměřený na pacienty s myelodysplastickým syndromem. Můžete se těšit na prezentace předních kapacit v daném oboru. Tentokrát nebudou hovořit ke kolegům-hematologům, nýbrž vysvětlí v lidské řeči pacientům, jaká je podstata onemocnění, možnosti léčby a nové trendy v léčbě: MUDr. Hana Klamová, CSc., přednostka klinického úseku ÚHKT Praha, Mgr. Kateřina Machová Poláková,Ph.D., vedoucí odd. molekulární genetiky ÚHKT, MUDr. Petra Obrtlíková, Ph.D. (členka odborné skupiny ČSCLL),  MUDr. Anna Jonášová, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph. D.,  a MUDr. Markéta Marková, CSc. (specialisté v oboru MDS). Představenstvo spolku je zajedno v názoru, že i nové aranžmá Regionálního setkání nikterak neubere na duchu pospolitosti, vzájemné podpory a předávání naděje mezi pacienty! Kapacita konferenčních prostor je omezena - přednost mají členové spolku!Doporučujeme potvrdit svoji účast, bez registrace nelze zaručit volná místaPodrobnosti k akci a přihlášky na tel. 728308360 J.Pelouchová  

méně
více

Právo a úhrady zdravotí péče - Olomouc

příští seminář z cyklu Škola právního povědomí pacienta -  beseda s JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D., LL.M se koná v Olomouci v pondělí 4. září 2017 od 15 hodin. Podrobnosti o akci a přihlášky na tel. 728308360

příští seminář z cyklu Škola právního povědomí pacienta -  beseda s JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D., LL.M se koná v Olomouci v pondělí 4. září 2017 od 15 hodin. Podrobnosti o akci a přihlášky na tel. 728308360

méně
více

Přátelské posezení v Luhačovicích

Nedělní oběd a odpoledne ve společnosti přátel, kteří žijí ve zdejším regionu a seznámili se ve spolku. Diskuse k plánovaným činnostem spolku.

Nedělní oběd a odpoledne ve společnosti přátel, kteří žijí ve zdejším regionu a seznámili se ve spolku. Diskuse k plánovaným činnostem spolku.

méně
více

Právo a úhrady zdravotní péče _ Brno

příští seminář z cyklu Škola právního povědomí pacienta se pořádá v Brně 9. června od 14 hodin. Podrobnosti o akci a přihlášky na tel. 728308360

příští seminář z cyklu Škola právního povědomí pacienta se pořádá v Brně 9. června od 14 hodin. Podrobnosti o akci a přihlášky na tel. 728308360

méně
více