Kalendář akcí - 2018 archiv

Regionální setkání pacientů s CML a CLL a jejich rodinných příslušníků v Ostravě

Cyklus Regionálních setkání pacientů s chronickou myeloidní leukemií a chronickou lymfocytární leukemií letos zahajuje v Ostravě v sobotu 17. března 2018. Problematice léčby CML budou věnovány přednášky prof. MUDr. Edgara Fabera, CSc. (Hemato-onkologická klinika FN Olomouc) a MUDr. Lukáše Stejskala (KHO FN Ostrava). Pacienti s CLL se mohou těšit na prezentace MUDr....

Cyklus Regionálních setkání pacientů s chronickou myeloidní leukemií a chronickou lymfocytární leukemií letos zahajuje v Ostravě v sobotu 17. března 2018. Problematice léčby CML budou věnovány přednášky prof. MUDr. Edgara Fabera, CSc. (Hemato-onkologická klinika FN Olomouc) a MUDr. Lukáše Stejskala (KHO FN Ostrava). Pacienti s CLL se mohou těšit na prezentace MUDr. Renaty Urbanové, Ph.D. (Hemato-onkologická klinika FN Olomouc) a MUDr. Jany Zuchnické (KHO FN Ostrava)..

méně
více

seminář pro pacienty s MDS v Ostravě

Pacienti s myelodysplastickým syndromem se mohou těšit na seminář o podstatě onemocnění a léčbě MDS pořádaný v Ostravě v pátek 16. března od 16:00 do 18:00 hodin. Primář MUDr. David Starostka, Ph.D.(odd. klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov),doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.(hematoonkologická klinika FN Olomouc) a MUDr. Lukáš Stejskal (klinika hematoonkologie FN Ostrava)...

Pacienti s myelodysplastickým syndromem se mohou těšit na seminář o podstatě onemocnění a léčbě MDS pořádaný v Ostravě v pátek 16. března od 16:00 do 18:00 hodin. Primář MUDr. David Starostka, Ph.D.(odd. klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov),doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.(hematoonkologická klinika FN Olomouc) a MUDr. Lukáš Stejskal (klinika hematoonkologie FN Ostrava) přislíbili svoji účast s přednáškami v jazyce srozumitelném laickému publiku.  

méně
více

Kalendář akcí - 2017 archiv

Regionální setkání pacientů a rodiných příslušníků s celorepublikovou účastí v Praze

11. Regionální setkání v Praze proběhne podle nového scénáře: členové spolku Diagnóza leukemie, z.s., jehož jádro tvoří pacienti s CML (chronická myeloidní leukemie),se letos potkají s kolegy s CLL (chronická lymfocytární leukemie) a MDS (myelodysplastický syndrom). Po zahájení programu, informaci o rozšíření činnosti spolku nad rámec...

11. Regionální setkání v Praze proběhne podle nového scénáře: členové spolku Diagnóza leukemie, z.s., jehož jádro tvoří pacienti s CML (chronická myeloidní leukemie),se letos potkají s kolegy s CLL (chronická lymfocytární leukemie) a MDS (myelodysplastický syndrom). Po zahájení programu, informaci o rozšíření činnosti spolku nad rámec leukemií vyslechneme výklad právníka - JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M., shrnujícího nejdůležitější poznatky z proběhlého cyklu seminářů nazvaných Škola právního povědomí pacienta. Po přestávce bude setkání probíhat souběžně ve dvou konferenčních místnostech. V hlavním sále bude pokračovat program zaměřený na pacienty s leukemií (CML a CLL)  a současně v Salonku program zaměřený na pacienty s myelodysplastickým syndromem. Můžete se těšit na prezentace předních kapacit v daném oboru. Tentokrát nebudou hovořit ke kolegům-hematologům, nýbrž vysvětlí v lidské řeči pacientům, jaká je podstata onemocnění, možnosti léčby a nové trendy v léčbě: MUDr. Hana Klamová, CSc., přednostka klinického úseku ÚHKT Praha, Mgr. Kateřina Machová Poláková,Ph.D., vedoucí odd. molekulární genetiky ÚHKT, MUDr. Petra Obrtlíková, Ph.D. (členka odborné skupiny ČSCLL),  MUDr. Anna Jonášová, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph. D.,  a MUDr. Markéta Marková, CSc. (specialisté v oboru MDS). Představenstvo spolku je zajedno v názoru, že i nové aranžmá Regionálního setkání nikterak neubere na duchu pospolitosti, vzájemné podpory a předávání naděje mezi pacienty! Kapacita konferenčních prostor je omezena - přednost mají členové spolku!Doporučujeme potvrdit svoji účast, bez registrace nelze zaručit volná místaPodrobnosti k akci a přihlášky na tel. 728308360 J.Pelouchová  

méně
více

Právo a úhrady zdravotí péče - Olomouc

příští seminář z cyklu Škola právního povědomí pacienta -  beseda s JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D., LL.M se koná v Olomouci v pondělí 4. září 2017 od 15 hodin. Podrobnosti o akci a přihlášky na tel. 728308360

příští seminář z cyklu Škola právního povědomí pacienta -  beseda s JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D., LL.M se koná v Olomouci v pondělí 4. září 2017 od 15 hodin. Podrobnosti o akci a přihlášky na tel. 728308360

méně
více