Kalendář akcí - 2019 archiv

Regionální setkání pacientů s CML a CLL a jejich rodinných příslušníků v Brně

Druhé jarní setkání se bude konat opět v Brně v sobotu 27. dubna 2019 od 10:00 hodin, uvítací káva od 09:30 hod.  V odborném programu se můžete těšit na komplexní předášku MUDr. Daniely Žáčkové, Ph.D. "Liší se výsledky léčby CML v klinických studiích a běžné praxi?" a výklad prof. MUDr. Michaela Doubka, Ph.D. o nových...

Druhé jarní setkání se bude konat opět v Brně v sobotu 27. dubna 2019 od 10:00 hodin, uvítací káva od 09:30 hod.  V odborném programu se můžete těšit na komplexní předášku MUDr. Daniely Žáčkové, Ph.D. "Liší se výsledky léčby CML v klinických studiích a běžné praxi?" a výklad prof. MUDr. Michaela Doubka, Ph.D. o nových progrostických faktorech chronické lymfocytární leukemie. Předsedkyně spolku J.Pelouchová se zaměří na činnost spolku v kontextu mezinárodní komunity pacientů s CML a CLL, ale i zastřešující organizace - Evropské koalice pacientů s rakovinou. Výsledkem spolupráce je česká verze brožury ECPC "Žijeme zdravě při léčbě rakoviny", kterou na tomto setkání pokřtíme....Zájemci, kteří neobdrželi pozvánku, se mohou informovat a registrovat na tel. 728308360 nebo na e-mailu jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz 

méně
více

Regionální setkání pacientů s CML a CLL a jejich rodinných příslušníků v Ostravě

Jarní cyklus Regionálních setkání pacientů s CML a CLL zahajuje v Ostravě 30. března 2019 od 10:00, uvítací káva od 09:30PROGRAM:  V programu adresovaném pacientům s chronickou myeloidní leukemií zhodnotí výhody a nevýhody inhibitorů TKI 2. a 3. generace při léčbě CML v chronické fázi MUDr. Lukáš Stejskal (KHO...

Jarní cyklus Regionálních setkání pacientů s CML a CLL zahajuje v Ostravě 30. března 2019 od 10:00, uvítací káva od 09:30PROGRAM:  V programu adresovaném pacientům s chronickou myeloidní leukemií zhodnotí výhody a nevýhody inhibitorů TKI 2. a 3. generace při léčbě CML v chronické fázi MUDr. Lukáš Stejskal (KHO FN Ostrava), o praktických aspektech managementu CML pojedná MUDr. Ivana Skoumalová (HOK FN Olomouc) v prezentaci nazvané Život s CML. V přednáškovém bloku adresovaném pacientům s chronickou lymfocytární leukemií vystoupí společně MUDr. Renata Urbanová, Ph.D. (HOK FN Olomouc) s MUDr. Janou Zuchnickou (KHO FN Ostrava) s přednáškami pod názvem Chronická lymfocytární leukemie - známá neznámá. Jak se žije s nemocí bez léčby? Pokud léčba, pak v týmu. Závěrem zazní interaktivní prezentace předsedkyně spolku pod názvem Jsou očekávání pacientů (pojištěnců) naplněna?Pro bližší informace, zaslání pozvánky či potvrzení účasti prosím, volejte organizátora akce +420 728308360 nebo zašlete e-mail na adresu:  jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz                     

méně
více

Kalendář akcí - 2018 archiv

12. setkání pacientů a jejich rodinných příslušníků v Praze

Den státního svátku zajisté podtrhne slavnostní atmosféru Regionálního setkání pacientů s CML a CLL a jejich rodinných příslušníků v Praze, v sobotu 17. listopadu 2018 od 10:00 hodin. Pozvání je určeno všem, kdo chtějí vážit cestu do Prahy, aby vyslechli výklad odborníků z Ústavu hematologie a krevní transfuze a Všeobecné...

Den státního svátku zajisté podtrhne slavnostní atmosféru Regionálního setkání pacientů s CML a CLL a jejich rodinných příslušníků v Praze, v sobotu 17. listopadu 2018 od 10:00 hodin. Pozvání je určeno všem, kdo chtějí vážit cestu do Prahy, aby vyslechli výklad odborníků z Ústavu hematologie a krevní transfuze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, aby se potkali s dlouholetými členy spolku i nově příchozími. Vzájemné pochvaly a pozitivní ladění okusíte již při uvítací kávě od 09:30 hod. V odborném programu zaznějí přednášky s tematikou individualizované léčby CML v klinické praxi  (MUDr. Hana Klamová, CSc., přednostka klinického úseku ÚHKT) a aktuálních terapeutických možností u CLL (MUDr. Martin Špaček, Ph.D., primář hematologické kliniky VFN). V přednášce Mgr. Kateřiny Machové Polákové, Ph.D. se dozvíte, kterak zásadní vědecké objevy popisující přirozené systémy živé příroy v oblasti molekulární biologie přispěly k úspěšné léčbě CML. Dr. Machová ve svém výkladu zmíní i CLL.... Předsedkyně spolku J. Pelouchová nastíní inspirační témata ze světových pacientských summitů HORIZONTY CML a CLL 2018 a v závěru programu se můžete těšit na relaxační techniky v praxi v podání Heleny Novotné.Bližší informace a registrace na tel. +420 728308360 nebo e-mailem: jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz

méně
více

seminář pro pacienty s myelodysplastickým syndromem v Praze

Pacienti s MDS a jejich rodinní příslušníci v roli pečovatelů mají již podruhé možnost setkat se v Praze a vyslechnout přednášky odborníků na léčbu MDS ve čtvrtek 1. listopadu 2018 odpoledne. 

Program

Současné pohledy na příčiny a mechanizmy vzniku myelodysplastického syndromu (prof. MUDr. Tomáš Stopka,Ph.D.)Co se změnilo za posedních...

Pacienti s MDS a jejich rodinní příslušníci v roli pečovatelů mají již podruhé možnost setkat se v Praze a vyslechnout přednášky odborníků na léčbu MDS ve čtvrtek 1. listopadu 2018 odpoledne. 

Program

Současné pohledy na příčiny a mechanizmy vzniku myelodysplastického syndromu (prof. MUDr. Tomáš Stopka,Ph.D.)Co se změnilo za posedních 20 let v léčbě nemocných s MDS (prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.).Jak pomáhají studie s novými léky, co představují v terapii MDS (MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.)Zdravá a správná strava, co je dobré a co špatné a použití vitamínů u nemocných s MDS

(MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.)Spolek Diagnóza leukemie pomáhá též pacientům s MDS (Jana Pelouchová)Dotazy k podrobnostem akce a potvrzení účasti na tel. 728308360 nebo e-mailem na jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz

méně
více