Členství

Členství ve spolku Diagnóza leukemie, z.s.

Spolek sdružuje dospělé pacienty, jejich rodinné příslušníky či osoby v roli pečovatelů.

Členství ve spolku je předmětem ochrany osobních údajů dle Zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Zveřejněna jsou pouze jména  členů představenstva spolku  a případně těch, kdo s uvedením svých údajů/fotografií/video-záznamů vyjádřili souhlas.

Členství vzniká doručením přihlášky na e-mail janapel@centrum.cz,  nebo poštou na adresu: Diagnóza leukemie, z.s. ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2

Informace o spolku: činnost je financována ze soukromých zdrojů. Členské příspěvky ani vstupné na akce pořádané spolkem nevybíráme. Materiály vydávané spolkem jsou pacientům k dispozici bezplatně. 

Pokud Vás (nebo někoho z Vašeho okolí) činnost spolku inspirovala k poskytnutí daru, bude vřele vítán na čísle účtu u ČSOB:  205 040 006 kód banky 0300. 

Stanovy spolku - viz příslušná rubrika

Stáhnout přihlášku

Členství ve skupině Život s CML na Facebooku

Skupina Život s CML umožňuje sdílení zkušeností a poradenství  mezi pacienty, vzájemnou psychologickou podporu a poradenství rodinným příslušníkům v jejich péči o nemocné.
Je to uzavřená facebooková skupina, pouze její členové (nikoli Vaši přátelé na Facebooku) mohou číst a komentovat Váš příspěvek
Děkujeme za Vaše pochopení, že v zájmu ochrany soukromíje nutný vstupní telefonický pohovor s moderátorkou skupiny, pacientkou Janou Pelouchovou na tel. 728308360
Máte zájem o členství ve skupině a nevíte, jak si založit účet na Facebooku? Přečtěte si srozumitelný návod.

Přátelský návod ke stažení