Laicky srozumitelná verze doporučení pro léčbu CML 2020

Shrnutí doporučení Evropské leukemické sítě 2020 pro léčbu nemocných s CML v laicky srozumitelné verzi naleznete na http://www.diagnoza-leukemie.cz/co-jsou-leukemie-uvod/priznaky-a-priciny-cml/uvod-do-problematiky-lecby-cml/lecebna-doporuceni. Materiál vznikl z iniciativy pacientských organizací sdružených v síti CML ADVOCATES NETWORK.