Aktuality

Virtuální exkurze do laboratoří je otevřena pro širokou pacientskou veřejnost

 Ke Světovému dni CML 22/9/2017 byla natočena video-série, která umožňuje všem, kdo nemohli osobně absolvovat loňskou exkurzi do laboratoří ÚHKT, nahlédnout do laboratoří a pochopit, co se děje s jejich vzorkem po odběru krve.  Proč a jak se měří hladina transkriptu BRC-ABL1 každé 3 měsíce a jak s výsledky laboratorního monitorování pracuje klinik - specialista na léčbu CML....

Průběh Regionálního setkání pacientů s CML a CLL a jejich rodinných příslušníků v Brně - v sobotu 22. dubna 2017

 

Na premiérové Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně 22. dubna 2017 se dostavilo více jak 90 účastníků - předem neohlášení zájemci vzali zavděk přístavky podél stěn sálu. Pohled na současné trendy v léčbě CML v podání MUDr. Daniely Žáčkové, Ph.D. se koncentroval na remisi bez nutnosti terapie (TFR) a nástup generických...

Kalendář akcí

Regionální setkání pacientů a rodiných příslušníků s celorepublikovou účastí v Praze

11. Regionální setkání v Praze proběhne podle nového scénáře: členové spolku Diagnóza leukemie, z.s., jehož jádro tvoří pacienti s CML (chronická myeloidní leukemie),se letos potkají s kolegy s CLL (chronická lymfocytární leukemie) a MDS (myelodysplastický syndrom). Po zahájení programu, informaci o rozšíření činnosti spolku nad rámec...

11. Regionální setkání v Praze proběhne podle nového scénáře: členové spolku Diagnóza leukemie, z.s., jehož jádro tvoří pacienti s CML (chronická myeloidní leukemie),se letos potkají s kolegy s CLL (chronická lymfocytární leukemie) a MDS (myelodysplastický syndrom). Po zahájení programu, informaci o rozšíření činnosti spolku nad rámec leukemií vyslechneme výklad právníka - JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M., shrnujícího nejdůležitější poznatky z proběhlého cyklu seminářů nazvaných Škola právního povědomí pacienta. Po přestávce bude setkání probíhat souběžně ve dvou konferenčních místnostech. V hlavním sále bude pokračovat program zaměřený na pacienty s leukemií (CML a CLL)  a současně v Salonku program zaměřený na pacienty s myelodysplastickým syndromem. Můžete se těšit na prezentace předních kapacit v daném oboru. Tentokrát nebudou hovořit ke kolegům-hematologům, nýbrž vysvětlí v lidské řeči pacientům, jaká je podstata onemocnění, možnosti léčby a nové trendy v léčbě: MUDr. Hana Klamová, CSc., přednostka klinického úseku ÚHKT Praha, Mgr. Kateřina Machová Poláková,Ph.D., vedoucí odd. molekulární genetiky ÚHKT, MUDr. Petra Obrtlíková, Ph.D. (členka odborné skupiny ČSCLL),  MUDr. Anna Jonášová, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph. D.,  a MUDr. Markéta Marková, CSc. (specialisté v oboru MDS). Představenstvo spolku je zajedno v názoru, že i nové aranžmá Regionálního setkání nikterak neubere na duchu pospolitosti, vzájemné podpory a předávání naděje mezi pacienty!Podrobnosti k akci a přihlášky na tel. 728308360 J.Pelouchová  

méně
více

Právo a úhrady zdravotí péče - Olomouc

příští seminář z cyklu Škola právního povědomí pacienta -  beseda s JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D., LL.M se koná v Olomouci v pondělí 4. září 2017 od 15 hodin. Podrobnosti o akci a přihlášky na tel. 728308360

příští seminář z cyklu Škola právního povědomí pacienta -  beseda s JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D., LL.M se koná v Olomouci v pondělí 4. září 2017 od 15 hodin. Podrobnosti o akci a přihlášky na tel. 728308360

méně
více